Custom Intent quảng cáo theo đuổi nhóm khách hàng từng tìm kiếm từ khóa và có nhu cầu mua hàng của bạn.

Một trong số các chiến dịch quảng cáo nhằm tiếp cận khách hàng tiềm năng mà bạn không thể bỏ qua đó chính là quảng cáo Google Search. Khi khách hàng tìm kiếm đúng từ khóa bạn dùng để quảng cáo thì website của bạn sẽ hiển thị đến với họ, nhưng vấn đề là không phải lúc khách hàng cũng chọn bấm vào website của bạn. Trong trường hợp khách hàng bấm vào website nhưng chưa quyết định mua hàng, bạn có thể dùng quảng cáo Remarketing để theo đuổi họ. 

Continue Reading...